Kommunstyrelse och arbetsutskott

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser arbetsutskottet som bereder ärenden och fattar beslut på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Kommunstyrelsen

Just nu finns inga aktuella kallelser

Arbetsutskottet


Senaste protokoll, styrelsen

Här finns protokoll från kommunstyrelsen från de två senaste åren samt från innevarande år.

2021

2020

2019

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Kommunstyrelsens ledamöter

Lena Carneland

Kommunalråd
Ordförande
Anna Frej (S)

Oppositionsråd
Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

 • Lena Carneland (S)
 • Per-Erik Lundmark (S)
 • Johan Ågren (S)
 • Viktoria Lapinniemi (V)
 • Per Nyström (V)
 • Jan Nilsson (M)
 • Erik Fastevik (C)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

 • Anna-Stina Ögren (S)
 • Susanne Bygdén (S)
 • Sofie Gustavsson (S)
 • Henric Jakobsson (S)
 • Bengt Erik Näslund (V)
 • Gösta Eklund (M)
 • Sofia Blomquist (C)
 • Fredrik Sandin (C)
 • Patricia Riselius (C)
 • Emma Lundkvist (SD)
 • Bertil Kohl (L)

Arbetsutskottets ledamöter

Ordförande
Anna Frej (S)

Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

 • Viktoria Lapinniemi (V)
 • Jan Nilsson (M)
 • Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

 • Lena Carneland (S)
 • Per-Erik Lundmark (S)
 • Johan Ågren (S)
 • Erik Fastevik (C)
 • Bertil Kohl (L)