Liljaskolans styrelse och arbetsutskott

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet. Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola med ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderande.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Liljaskolans styrelse

16 septemberPDF

Arbetsutskottet

Ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, nämnden

Här finns protokoll från Liljaskolans styrelse från de två senaste åren samt från innevarande år.

2021

2020

2019

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Här finns protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från de två senaste åren samt från innevarande år.

2021

2020

2019

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Gösta Eklund (M)

Vice ordförande
Tommy Bingebo (C)

  • Ola Dahlgren (S)
  • Magnus Jälmbrant (V)
  • Tomas Moberg (C)
  • Anna-Lena Wester (KD)

Ersättare

  • Per-Erik Lundmark (S)
  • Henrik Jacobsson (S)
  • Sebastian Ögren (M)
  • Matilda Lundberg (C)
  • Fredrik Sandin (C)