Liljaskolans styrelse och arbetsutskott

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet. Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola med ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderande.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Liljaskolans styrelse

Ingen aktuell kallelse

Arbetsutskottet

Ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, styrelsen

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Gösta Eklund (M)
Skicka e-post till Gösta

Vice ordförande
Tommy Bingebo (C)
Skicka e-post till Tommy

  • Ola Dahlgren (S)
  • Per-Erik Lundmark (S)
  • Magnus Jälmbrant (V)
  • Thomas Moberg (C)
  • Martin Jonsson (KD)

Ersättare

  • Henrik Jacobsson (S)
  • Ewa Vennberg (S)
  • Sebastian Ögren (M)
  • Fredrik Sandin (C)
  • Ulf Eriksson (C)