Påverka kommunen

Flygbild bostadsområde

Kommunfakta och statistik

Läs mer om Vännäs kommun i kommunfakta och statistik från SCB.

Revision och granskning

Så granskar revisionen kommunens verksamheter. Ta del av rapporter.

Vissla

Visselblåsning

Anmälan om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden