Sammanträdestider

Här hittar du de samlade sammanträdestiderna för 2023. I juli månad sker inga politiska sammanträden.

Kallelser och protokoll från nämnd och eventuellt arbetsutskott hittar du under respektive nämnds informationssida. Gå direkt till dem via länkarna nedan.

Teckenförklaring för KSAU, KS och KF
* Årsredovisning
** Tertial 1 + budget
*** Tertial 2

Sammanträden

2023

KF

KS

KS
AU

VON

VON
AU

Mötestid:

Kl 10

Kl 10

Kl 8.30

Kl. 10:00

Kl. 8:30

Januari24


24

Februari

27

6

14

8


Mars


27*

14


15

April

17*


4, 25

19

3

Maj


22**

9, 30

10

3

Juni

12**

19


21

7

Augusti22September


25***

12

20

4

Oktober

16***


3, 17

23

11

November


20

7, 28

22

8

December

11


19


13

Sammanträden

2023

POM

BOU

BOU
AU

LS

LS
AU

Mötestid:

Kl. 13.30

Kl. 08:30

Kl. 08:30

Kl. 13:30

Kl. 13:00

Januari31 (kl. 10:00)Februari

13

14

28 (kl. 08:00)

9


Mars


14


30

16

April

3


25 (kl. 08:15)


20

Maj


16

30

17


Juni

7

13 (kl. 08:00)
Augusti


September

11

22

5

14


Oktober24

26

5

November

6

14

28

23

9

December


12


14


Förkortningar

KF Kommunfullmäktige
KS Kommunstyrelsen
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON Vård- och omsorgsnämnden
VONAU Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM Plan- och miljönämnden
BOU Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS Liljaskolans styrelse
LSAU Liljaskolans styrelses arbetsutskott