Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Sammanträdestider 2024

Här hittar du de samlade sammanträdestiderna för 2024. I juli månad sker inga politiska sammanträden.

Kallelser och protokoll från nämnd och eventuellt arbetsutskott hittar du under respektive nämnds informationssida. Gå direkt till dem via länkarna nedan.

Teckenförklaring för KSAU, KS och KF
* Årsredovisning
** Tertial 1 + budget
*** Tertial 2

Observera att KF/KS har bytt sammanträdesdag till tisdagar (förutom 29/4).


Sammanträden

2024

KF

KS

KS
AU

VON

VON
AU

Mötestid:

Kl 10

Kl 10

Kl 8.30

Kl. 10:00

Kl. 8:30

Januari23


17

Februari


20

6

8

28

Mars

12


5, 26

11


April

29*

16*

23


17

Maj


28**

14

20

13

Juni

18**

25

11

17

5

Augusti27


27

September17

25


Oktober

22***

1***

8, 21


16

November


19

5

27

13

December

10


3


11

Sammanträden

2024

POM

BOU

BOU
AU

LS

LS
AU

Mötestid:

Kl. 13.30

Kl. 08:30

Kl. 08:30

Kl. 13:30

kl 13.00

Januari


Februari

12

19 (kl.08:15)

6

22


Mars22

14


April

8

9 (kl. 10:00)

23Maj


14 (kl. 08:10)

27

16

7

Juni

3

11 (kl. 08:15)
Augusti


September

16

27

10

19

5

Oktober15

24

9

November

11

13


21

7

December


17

3

12

2

Förkortningar

KF Kommunfullmäktige
KS Kommunstyrelsen
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON Vård- och omsorgsnämnden
VONAU Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM Plan- och miljönämnden
BOU Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS Liljaskolans styrelse
LSAU Liljaskolans styrelses arbetsutskott