Sammanträdestider 2021

Här hittar du de samlade sammanträdestiderna för 2021. I juli månad sker inga politiska sammanträden.

Letar du efter tiderna för 2022?

Vi uppdaterar tiderna för 2022 löpande. Några sammanträdestider finns att se redan nu.

Klicka här för sammanträdestider 2022

Kallelser och protokoll från nämnd och eventuellt arbetsutskott hittar du under respektive nämnds informationssida. Gå direkt till dem via länkarna nedan.

Teckenförklaring för KSAU, KS och KF
* Tertial 1 + budget
** Tertial 2
*** Årsredovisning

Sammanträden

2021

KF

KS

KS
AU

VON

VON
AU

Mötestid:

Kl. 10

Kl.10

Kl. 8.30

Kl. 10

Kl. 8.30

Januari19


20

Februari

15

1

2, 16

3

24

Mars

29 ***

15 ***

2, 16


17

April6, 20

14


Maj


24 *

11

18

12

Juni

7 *

21

8

17

9

Augusti31


25

September


27 **

14

15


Oktober

11 **


5, 19


13

November


22

9, 23

17

3

December

6


14


15

Sammanträden

2021

POM

BOU

BOU
AU

LS

LS
AU

Mötestid:

Kl. 14

Kl. 8.30

Kl. 8.30

Kl. 13.30

Kl. 13

Januari26
(10.30)Februari

22

9
(10.30)


4


Mars


30

16 (08:45)

25

17

April

19


14 (extra)


15

Maj


19

4
(14.40)

17


Juni

14

16

1(14.30)

22 (extra)Augusti

26

September

13

21 (10:30)

7 (10:30)

16


Oktober


26 (10:30)

12

27

14

November

8


30 (10:30)

18

11

December


17
Förkortningar

KF Kommunfullmäktige
KS Kommunstyrelsen
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON Vård- och omsorgsnämnden
VONAU Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM Plan- och miljönämnden
BOU Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS Liljaskolans styrelse
LSAU Liljaskolans styrelses arbetsutskott