Valnämnden

Valnämnden har hand om frågor som rör allmänna val, till exempel val till kommunfullmäktige, Riksdag, landstingsfullmäktige och EU-parlamentet. Valnämnden i Vännäs kommun består av fem ledamöter och fem ersättare.

Vallagen bestämmer det mesta om hur arbetet vid allmänna val ska gå till för att det ska göras på samma sätt i hela Sverige. I Sverige finns även Valmyndigheten som hanterar mycket av det praktiska valarbetet.

Varje kommun ansvarar sedan för att genomföra valet inom sin kommun. Valnämnden bestämmer då hur valet ska gå till i den egna kommunen, bland annat vilka vallokaler som ska användas, i vilken omfattning förtidsröstning ska ske och ersättning för de som arbetar som valförrättare. För att ett val ska kunna genomföras behövs det många frivilliga som hjälper till att ta emot röster på valdagen, valnämnden beslutar om vilka dessa personer ska vara.

Valnämnden ansvarar för alla röster under valperioden. Valnämnden i Vännäs kommun sorterar förtidsröster, lämnar röster till Länsstyrelsen och räknar röster på den så kallade onsdagsräkningen (alla röster som inte räknats i vallokalen på valnatten).

Valnämnden har till sin hjälp ett valkansli som består av tjänstemän specialiserade på valfrågor. Detta kansli jobbar med valfrågor under valperioden och har under övrig tid andra arbetsuppgifter.

Valnämnden sammanträder inför allmänna val men kan även sammanträde på andra tider, till exempel inför folkomröstningar.

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Magnus Jälmbrandt (V)

Leif Lindgren

Vice ordförande
Sofia Blomquist (C)

  • Berit Persson, S
  • Olof Johnson, S
  • Karl-Johan Palm, M

Ersättare

  • Lena Carneland, S
  • Kjell Holmlund, S
  • Leif Andersson, S
  • Gösta Eklund, M
  • Sandra Bingebo, KD