Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Vännäs fastigheters styrelse

Vännäs Fastigheter AB är ett av Vännäs kommun helägt kommunalt bolag. Enligt bolagsordningen ska styrelsen i bolaget bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter till bolaget samt utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland dess ledamöter.

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Anna Frej (S)

Leif Lindgren

Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

  • Leif Andersson, S
  • Jan Nilsson, M
  • Per Nyström, V

Ersättare

  • Olof Johnson, S
  • Fredrik Elback, S
  • Erik Fastevik, C