Vård- och omsorgsnämnd samt arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Inga aktuella kallelser

Senaste protokoll, nämnden

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Henric Jakobsson (S)

Vice ordförande
Ingmarie Lindqvist (C)

 • Jörgen Nilsson (S)
 • Linda Unge (S)
 • Leif Högbom (S)
 • Kjell Holmlund (S)
 • Mikaela Fahlgård (V)
 • Lissie Eklund (M)
 • Maria Olofsson (C)
 • Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

 • Vida Pournouri (S)
 • Tomas Burström (S)
 • Johanna Abrahamsson (S)
 • Johan Ågren (S)
 • Mats Fantenberg (V)
 • Gösta Lundberg (M)
 • Åke Sandström (C)
 • Ellinor Lundberg (C)
 • Olov Angeria (L)