Vård- och omsorgsnämnd samt arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, nämnden

Här finns protokoll från vård- och omsorgsnämnden från de två senaste åren samt från innevarande år.

2022

2021

2020

2019

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Här finns protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från de två senaste åren samt från innevarande år.

2022

2021

2020

2019

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Henric Jakobsson (S)
Skicka e-post till Henrik

Vice ordförande
Ingmarie Lindqvist (C)
Skicka e-post till Ingmarie

 • Kjell Holmlund (S)
 • Jörgen Nilsson (S)
 • Johan Ågren (S)
 • Micaela Fahlgård (V)
 • Lissie Eklund (M)
 • Maria Olofsson (C)
 • Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

 • Vida Pournouri (S)
 • Tomas Burström (S)
 • Johanna Abrahamsson (S)
 • Anna Blomqvist (S)
 • Mats Fantenberg (V)
 • Gösta Lundberg (M)
 • Åke Sandström (C)
 • Ellinor Lundberg (C)
 • Olov Angeria (L)