Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Information till partierna - EU-val

Här kan du ta del av valnämndens beslut som berör de politiska partierna angående valsedlar och fredad zon utanför vallokalerna.

Avgränsning utanför vallokalen

Partier tillåts ej befinna sig närmare än 15 meter från ytterdörren till
vallokal respektive förtidsröstningslokal.

Vid förtidsröstningen gäller dessutom dessa avgränsningar:

* Vid förtidsröstning i Lilla salongen i Vännäs används ytterdörren vid
biblioteket. Ingången från skolgården får inte användas av partier.

* Vid förtidsröstning i Vännäsby är huvudentrén till vallokalen på baksidan vid ”meröppet”ingången. Det finns även en ingång via skolans huvudentré på skolgården. Partier tillåts ej befinna sig inom skolgårdens område under de dagar och tider som skol- eller fritidsverksamhet pågår. Vid den bakre ingången får partierna endast vara på parkeringens område, inte på skolgårdens.

Distribution och hantering av valsedlar

Partierna har möjlighet att skicka in sina valsedlar till valnämnden (dvs kommunen) som distribuerar dem till de olika valdistrikten/ förtidsröstningslokalerna. Observera att vid val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets och valmyndigheten distribuerar namnvalsedlar för partier som fått minst en procent av rösterna i hela landet vid något av de två senaste valen direkt till de lokala valnämnderna. Det innebär att dessa partier inte behöver lämna in valsedlar till sina kommunala valnämnder, utan de kommer ändå att finnas i röst- och vallokalerna. För övriga partier gäller nedanstående information.

Partierna ansvarar själva för att bunta dem i högar med namn på vilket valdistrikt/vallokal de tillhör. Valnämnden ansvarar sedan för att inlämnade valsedlar transporteras till de olika vallokalerna. Är detta ej gjort kan distribution ej ske till olika vallokaler och de anses höra till valdagens förtidsröstning i kommunhuset.

Valnämnden hanterar de inlämnande valsedlarna på samma sätt som de valsedlar nämnden har skyldighet att hantera och förvarar dem skyddat. Valnämnden tar dock inte ansvar för eventuella oförutsedda händelser som till exempel brand, översvämning eller stöld.

Sista dag för inlämning av valsedlar inför förtidsröstning är 15 maj. Sista dag för att lämna valsedlar till valdagen är 30 maj. Valsedlar som inkommer efter sista datum för inlämning anses höra till valdagens förtidsröstning i kommunhuset. Det går att lämna in valsedlar från den 15 april. Givetvis kan partierna lämna in valdagens valsedlar i samband med inlämning av förtidsröstningens valsedlar.

Partierna kan även välja att lämna sina valsedlar direkt i vallokalen till röstmottagarna. Observera att röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och fyller på vid behov. Partiföreträdare har ej tillträde till valsedelställen annat än vid eget röstande. 

Vännäs hade den 1 mars 2022 ca 6 900 röstberättigade. Fördelning per valdistrikt ser du nedan. Valdeltagandet var vid föregående EU-val ca 52 %. Vid föregående EU-val (2019) tog kommunens röstmottagare emot ca 1 475 förtidsröster, motsvarande ca 45 % av alla lämnade röster. Cirka 325 av dessa togs emot på Vännäsby bibliotek, ca 60 på valdagen i medborgarhuset och resterande, ca 1 090 i Lilla salongen, Vännäs.

Förtidsröstning

Under förtidsröstningen används följande vallokaler:

Lilla Salongen, Vännäs bibliotek
Vännäsby bibliotek
Medborgarhuset (endast på valdagen, mycket begränsad omfattning).

Sista dag för att lämna in valsedlar inför förtidsröstning är 15 maj.

Valdistrikt och vallokaler

Under valdagen används följande vallokaler med tillhörande valdistrikt:

På valdagen:


ValdistriktVallokalAntal, caMyran-CentrumLilla Salongen, Vännäs bibliotek1 600Lägret-NybyLiljaskolans matsal1 350Västra byarna-ÄlvdalaSamlingssal Södra Drottninggatan 41 400VännäsbyVännäsby skola1 250Östra byarnaVännäsby skola1 250


Sista dagen för att lämna in valsedlar inför valdagen är 30 maj.

Glöm inte att valsedlarna ska vara buntade i högar med namn på vallokalen/valdistriktet som de ska till!

Adress

Postadress för att lämna in valsedlar är:

Valkansliet
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Om valsedlar lämnas in på Medborgarhuset, kontakta Susanna Siljetun innan för att komma överens om dag och tid.
Telefonnummer: 0935 141 45
Skicka e-post till till Susanna

Om partierna önskar återkoppling på mottagande av valsedlar så skickas den via e-post. Ange i så fall e-post adress tydligt.

Kontakt

Valkansliet nås på valkansliets e-post (val [at] vannas.se) eller på telefon 0935 141 45.