Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

I denna nya lag ingår bestämmelser om förvaltningsområden. Då Vännäs kommun inte är något förvaltningsområde gäller grundskyddet för minoriteter inom Vännäs kommun.

Vännäs kommun har antagit mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet Pdf, 144.5 kB.

Grundskydd

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

  • förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor