Påverka verksamheten

Det finns olika sätt att påverka, men du som vill lämna synpunkter kan alltid börja med att kontakta berörd verksamhet direkt.

Vi vill såklart alltid kunna ge bästa möjliga service till dig som är invånare i Vännäs kommun. Du kan påverka servicen på flera olika sätt. Till exempel genom att:

  • Kontakta verksamheten direkt.
  • Lämna medborgarförslag (om din synpunkt eller förslag behöver ha ett politiskt beslut).
  • Lämna synpunkter via e-tjänster (till vissa verksamheter).
  • Delta och tycka till i enkätundersökningar/medborgardialoger.
  • Svara på medborgarenkäten, om du blir utvald som deltagare i den.
  • Engagera dig politiskt.

Om du är osäker på vart du ska vända dig så är du alltid välkommen att kontakta oss via e-posten vannas.kommun@vannas.se, så skickar vi din fråga eller synpunkt till berörd verksamhet.