Planer, styrdokument och lagar

Dokumenten och lagarna nedan är sorterade i bokstavsordning efter ämne, till exempel Renhållning, Skola, Upphandling, Översiktsplanering eller Krisberedskap.

A till E

F till K

L till R

Landsbygdsutveckling

Renhållning

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen lokalt i kommunen, samt en avfallsplan.

S till Ö