Regionalt samarbete och vänorter

Vännäs kommun deltar i olika kontaktnätverk regionalt och har även vänorter i andra länder.

Umeåregionens samarbete

Kommunerna i Umeåregionen, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Örnsköldsvik och Vännäs, har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice.

Ända sedan 1993 har Umeåregionens kommuner ett formaliserat samarbete för att främja näringsliv och tillväxt, för bra livsvillkor och samhällsservice.

Samarbetet sker inom ett 20-tal verksamhetsområden. Syftet är att ge hög service till medborgarna till en lägre kostnad, att sporra positiv utveckling i kommunerna samt minska konkurrensen mellan kommunerna.

Internationellt arbete

Internationella kontakter är viktiga i dagens samhälle. Vi lever i en globaliserad värld. Vi reser mer, handeln med andra länder ökar och människor väljer att flytta mellan länderna i en allt större utsträckning. Det är därför viktigt att värna om de kontakter man har upparbetade och vårda dessa.

Allt internationellt arbete bygger i grunden på upparbetade personliga kontakter och är ett mycket långsiktigt arbete.

Vänorter

I Vännäs har vi valt att ta till vara på de kontakter vi har med bland annat våra vänorter. I dagsläget har Vännäs tre officiella vänorter Isokyrö i Finland, Hemnes i Norge och Cameri i Italien.

Till en början handlade det om att skapa kontakter och lära känna varandras kulturer. Numera handlar det mer om affärskontakter, idéutbyten och skolsamverkan. Men framför allt handlar den om medborgarutbyten.

Arbetet med att utveckla de internationella kontakterna och vänortsarbetet sker genom olika typer av informationsmöten och föreläsningar. Genom att initiera, inspirera och vara bollblank för utveckling av olika typer av kontakter på ett internationellt plan har många områden och sektorer blivit involverade.

Cameri i Italien

1998 undertecknade Vännäs kommun ett samverkansavtal med Cameri i norra Italien och 2003 skrevs vänortsavtalet under.

Cameri ligger 4,5 mil väster om Milano i norra Italien och har cirka 10 500 invånare. Cameri ligger i Piemonte regionen vars största stad är Turin. Närmaste stora stad är Novara som till storleken och strukturen påminner om Umeå med sina cirka 110 000 invånare.

Cameri är till ytan en liten kommun på 39 kvadratkilometer som ligger belägen på slättlandet invid vinkullarna och nedanför alpmassivet. Kommunen har ett rikt näringslivet som präglas av livsmedelsproduktion och då främst gorgonzolatillverkning och risodling. Klimatet är tilltalande med ett varmt medelhavsklimat under sommaren och milda vintrar.

Webbsida: http://www.comune.cameri.no.it/it-it/home Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hemnes i Norge

Sedan slutet av 1980-talet har Hemnes i Norge varit en vänort till Vännäs. Under perioden mellan 1996 och 2004 låg utbytet mellan kommunerna i träda. Men från hösten 2005 har vi återupptagit kontakterna och samverkan har tagit fart igen.

Hemnes är en kommun med cirka 4 500 invånare uppdelat på 5 kommundelar (Hemnesberget, Finneifjord, Bjerka, Korgen, Bleikvassli). Till ytan är kommunen ungefär tre gånger så stor som Vännäs med sina 1 594 kvadratkilometer. Geografiskt ligger Hemnes cirka en halvtimmes bilfärd söder om Mo i Rana. Då kommunen är en kustkommun som sträcker sig en bit in mot glaciären är deras slogan självklar "Fra smul sjö till evig snö".

Hemnes kommun är en festivalkommun som ger sig uttryck i de många olika festivaler som arrangeras främst under sommarperioden. Nämnas kan t.ex. Korgen Rock & Reunion, Båt & Fjord festival, Jazz & Blues festival och Gammeldansfestival. Näringslivet är fokuserat på landbruk, fiske och tillverkningsindustri.

Webbsida: https://www.hemnes.kommune.no/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Isokyrö i Finland

Isokyrö ligger i Österbotten mellan två städer, Vaasa och Seinäjoki. Ca 5100 personer bor i Isokyrö. Älven Kyrö går genom kommunen.

Webbsida: https://isokyro.fi/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nya kontakter i Serbien

Internationella kontakter byggs bäst genom att använda sig av redan upparbetade kontakter. Vår norska vänort Hemnes har en vänort i Serbien som heter Prokuplje och som inbjudit Vännäs att delta i internationella utvecklings- och vänortsarbeten.

Prokuplje i Serbien

Prokuplje är en kommun med totalt cirka 50 000 invånare varav 29 000 bor i själva tätorten. Vår norska vänort Hemnes har sedan andra världskriget haft kontakter med denna kommun. Under krigsåren var det omkring 5 000 personer från Serbien som var placerade som krigsfångar i Norge. Av dessa dog hälften och de övriga återvände till Serbien efter krigsslutet. I Hemnes kommun fanns under kriget många av dessa fångar placerade och kontakterna har bibehållits.

Vidareutveckling av vänortskontakterna

Hemnes kommun har stöttat och samverkat med Prokuplje inom en rad olika områden och under de senaste året har man bland annat arbetat med ungdomsdemokrati och ungdomskulturfrågor. I samband med en konferens i Norge hösten 2008 inbjöds Vännäs att delta med två ungdomsrepresentanter och mars 2009 arrangerades en träff i Serbien där Vännäs inbjöds att delta.

Två ungdomar samt vänortsutvecklaren i Vännäs reste tillsammans med sju personer från Hemnes ner till Serbien för att mötas och diskutera gemensamma utvecklingsområden för såväl Serbien, Norge som Sverige. Intresset för ett ökat internationellt arbete är mycket stor i Serbien och utvecklingsområdena många.