Protokoll från Liljaskolans styrelse samt arbetsutskottet

Lyssna

Här publiceras protokoll från Liljaskolans styrelse. Protokoll från och med april 2013 finns även tillgängliga hos nämndsekreteraren vid vård- och omsorgsförvaltningen, se kontaktperson längst ner på sidan.

Kontaktperson: Kristine Hansson