SCB:s medborgarundersökning

Lyssna

Vad tycker kommuninvånare om sin kommun? I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. 253 av Sveriges kommuner har deltagit någon gång hittills och 189 av dessa mer än en gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns för jämförelser med andra kommuner.

I Vännäs kommun och i andra små kommuner, skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år.

Pappers- och webbenkät

Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Tidigare undersökningar och resultat för Vännäs kommun

Resultaten från genomförda medborgarundersökningar hittar du här (länk, öppnas i samma flik).

Mer information om medborgarudnersökningen, från SCB

Information om SCB:s medborgarundersökning (länk, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: Karolina Johansson