Beredningsgrupp till arbete och studier

Vännäs kommun är en del av Samordningsförbundet - Umeåregionen vars mål är att underlätta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Landstinget. Målsättningen är att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall kunna uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete.

För vem?

För dig som:

  • Behöver stöd i att komma ut i arbete eller studier
  • är kommuninvånare, mellan 16-64 år
  • godkänner via ett medgivande att Vännäs beredning samarbetar.
  • I beredningsgruppen bedöms ha behov av samordnade insatser

Om du har allmänna frågor kan du kontakta kommunens koordinator/arbetskonsulent på telefonnummer 072-570 67 11. Du kan även kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten eller Hälsocentralen.

Vad är beredningens uppdrag?

I Vännäs finns en beredningsgrupp som träffas regelbundet med handläggare från alla parter. Vännäs berednings uppgift är att samverka, samarbeta, samordna insatser och erbjuda deltagaren en sammanhållen planering med arbetslivsinriktad rehabilitering med målsättning arbete eller studier.

Vilka insatser kan bli aktuella?

Insatser i Vännäs (lokal samverkan) kan till exempel vara arbetsträning/praktik på Returcentrum, Bilvården, Fixarna, arbetsträning/praktik på en arbetsplats eller studier. Deltagaren kan även få möjlighet att delta i insatser i Umeå som Ungdomstorget, Våga Växa, Mellansteget eller Vuxentorget. I fokus är vägen till arbete eller studier.