Kommunens aktivitetsansvar

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar 16–19 år, folkbokförda i Vännäs kommun, som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta
  • erbjuda lämpliga individuella insatser vid behov, som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta studier
  • dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

På Sveriges Kommuners och Landstings webbplats, kan du läsa mer vad kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar innebär.

Har du inte slutfört gymnasiet?

Om du inte har slutfört gymnasiet eller är på väg att avbryta dina gymnasiestudier.

Vill du ha hjälp med att hitta lämplig sysselsättning, kontakta oss.

Aktivitetsansvaret

Lillemor Svanlund Jonsson
vik. Studie-och yrkesvägledare Hammarskolan/ KAA

Vännäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
911 81 Vännäs
0935-144 45