Praktik, arbetsträning och stöd

Arbetsträning/praktik kan ske i våra kommunala verksamheter eller i det privata näringslivet.

En förfrågan om stöd ut till arbetsträning/praktik kan komma från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, personen själv eller anhörig. När en förfrågan om stöd inkommit till arbetsmarknadsenheten och insatsen bedöms relevant får individen träffa en arbetskonsulent som hjälper till att utforma ett individuellt stöd.

Vi vänder oss framförallt till:

  • Personer med beslut om daglig verksamhet utifrån LSS eller SOL
  • Personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
  • Långtidsarbetslösa personer
  • Långtidssjukskrivna personer
  • Personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsåtgärder

I Vännäs kommun kan vi hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som praktik, arbetsträning och individuellt stöd. Målet med insatserna är att individen ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egen försörjning.

Våra insatser är framförallt till för personer som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatserna ger en möjlighet för den enskilde individen att testa ett arbete, pröva sin förmåga, inspireras, motiveras och utvecklas.

I vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser har vi ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Är du arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen eller annan myndighet kan du vara aktuell att ta del av våra arbetsmarknadsinsatser. Är du aktuell för insatserna kommer du i ett första steg att träffa en av våra arbetskonsulenter.

Kommunala verksamheter med arbetsmarknadsåtgärder

Returcentrum, Bilvården och Fritidsbanken är våra kommunala verksamheter med syfte att arbeta för långsiktig arbetsinriktad rehabilitering för personer aktuella inom Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten oavsett bakgrund eller funktionsförmåga.

Returcentrum
Företagsvägen 3
911 35 Vännäsby
Till Returcentrum (vannas.se) Länk till annan webbplats.

Returcentrum tar emot och säljer hela och rena kläder, möbler, inventarier med mera.

Bilvården
Bilvården underhåller kommunens leasingbilar.

Fritidsbanken
På Fritidsbanken kan du låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor eller tält.

Norra Drottninggatan 41B

Till Fritidsbanken (vannas.se) Öppnas i nytt fönster.

Är du företagare och vill hitta praktikanter?

Du som är företagare och vill ha hjälp att hitta praktikanter kan ta stöd av kommunens praktiksamordnare. Läs mer via länken nedan.