Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Projekt och samarbeten

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats ett samordningsförbund mellan Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Umeå och Vännäs kommuner.

Syftet är bland annat att uppnå en effektiv resursanvändning.

Målgruppen för denna satsning är i första hand personer mellan 18–64 år som bor i Umeå och Vännäs kommuner och som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18–30 år. Målet är att dessa individer ska förbättra eller helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning.

Genom att de olika huvudmännen lägger pengar i en gemensam kassa är tanken att man på ett bättre sätt ska kunna möta dessa individers behov av rehabilitering och samtidigt få en effektivare resursanvändning. Denna typ av finansiell samordning mellan flera huvudmän har möjliggjorts genom ny lagstiftning om Samordningsförbund.