Kaffevagn

Välkommen att boka marknadsplats för torghandel i Vännäs

I Vännäs finns utpekade platser för dig som vill komplettera det lokala utbudet med dina produkter. Här hittar du praktisk information som är viktig för dig som vill stå på en av våra marknadsplatser.

Du hittar våra marknadsplatser på:

  • Centrumtorget, vid Vännäs Station
  • Strandpromenaden, längs Umeälven vid Södra drottningsgatan
  • Festplatsen i Vännäsby, intill cykelparken

Bokningsförfrågan

Föreningen Upplev Vännäs är ansvariga för att ta emot bokningar och avgifter för marknadsplatserna.

  • För att boka en plats behöver du först skicka en bokningsförfrågan via e-post senast fem arbetsdagar innan du planerar att starta din försäljning.
  • Din plats är bekräftad när du fått svar om att platsen går att boka.
  • Betalning sker via swish eller faktura i samband med att du får din bokningsbekräftelse. Där hittar du även mer information.
  • Föreningen har rätt att neka eller avboka bokningar om annat arrangemang tar platsen i anspråk.
  • Observera att vid särskilda evenemang och vid vissa tider på året kan platserna redan vara uppbokade eller ej bokningsbara.

Skicka bokningsfrågan till föreningen här

Avgift

Avgift för våra marknadsplatser är 200 kr/dygn.

Vännäsbaserade skolor, lokala UF-företag, ideella föreningar (viss avvikelser kan ske), kyrka/samfund samt medlemmar i Föreningen Upplev Vännäs står gratis på våra torgplatser men behöver ändå boka sin plats.

Avbokning

Avbokning ska ske minst 24 timmar före bokad tid, alternativt snarast möjligt om bokningen sker inom 24 timmar från bokad tid.

Ej bokningsbara dagar

Platserna är ej bokningsbara under Skyltsöndag eller Vännäsdagarna.

Om du är intresserad av att medverka under Skyltsöndag, kontakta föreningen Upplev Vännäs. Till vannashandlarna.se (obs! föreningen byter inom kort namn till Upplev Vännäs) Länk till annan webbplats.

Om du är intresserad av en plats under Vännäsdagarna, ta kontakt med organisationen för Vännäsdagarna. Till vannasdagarna.se Länk till annan webbplats.

Ordningsregler

Vännäs kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller för handel på offentlig plats. Tillsammans bidrar vi till upplevelsen av Vännäs och därför önskar vi att ni som nyttjar torgplatserna hjälper till att hålla rent, snyggt och trevligt omkring er.

Ta del av kommunens lokala ordningsföreskrifter

Tider för försäljning

Försäljning får pågå mellan kl. 8:00-20:00, om kommunen inte medgivit undantag eller beslutat annat.

Du får lägga upp dina varor eller redskap tidigast en timme innan försäljningstidens start, sedan ska varorna och redskapen vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Parkering av separat fordon

Ditt fordon får endast stå i anslutning till torgplatsen i samband med på- och avlastning. När detta har skett måste fordonet stå på en parkeringsplats. Försäljning som du bedriver från till exempel matvagnar eller annat, ej separat, fordon är självklart undantaget från detta.

Otillåtna produkter

  • Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor.
  • Produkter som har ett opassande budskap, t ex ett rasistiskt budskap, är drogrelaterade eller som har ett pornografiskt innehåll.

Skräp och avfall

Vi uppmanar att du källsorterar och tänker på miljön. Varje utställare ansvarar själva för sitt avfall och ser till att detta slängs på korrekt plats. De kommunala sopkärlen får inte användas till detta ändamål.

Marknadsföring

Vi vill såklart att det skall komma så många besökare som möjligt till våra torgplatser och tillsammans kan vi nå fler. Annonsera gärna lokalt och berätta gärna i era kanaler om att ni kommer finnas på plats.