Företagsfrämjande aktörer

I nedanstående lista hittar du aktörer som jobbar med näringslivsutveckling. En del av dem kan ge råd och tips i företagande eller hjälpa till med finansiering. En del av dem arbetar för ett bra företagsklimat eller för att främja en viss bransch eller med en särskild målgrupp.

Under respektive aktör kan du se inom vilka av dessa fyra områden, Prestart, Starta, Driva, Växa, aktören kan stötta ditt företag.

Nationella aktörer

Arbetsmiljöverket

Tillsyn råd och information om regler och lagstiftning.
För företag som vill starta, driva och växa.

Till av.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi

Information och rådgivning om främst finansiering & affärsutveckling för växande företag.
För företag som vill driva och växa.

Till almi.se/vasterbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Business Sweden

Personlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.
För företag som vill växa.

Till business-sweden.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionala aktörer

Ackra Invest AB

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där vi framförallt investerar i små- och medelstora företag. För företag som vill växa.

Till acrainvest.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar de ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet.

Till norrlandsfonden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Connect, affärsänglar

Till connectsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster