Företagsstöd, lönsamhet och tillväxt

Om du ska starta eller redan driver företag inom Vännäs kommun och har utvecklingsplaner finns möjlighet att söka företagsstöd hos Region Västerbotten.

Varje år får länsstyrelserna i Sverige pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och över tid, beroende på resurser och särskilda uppdrag. I Västerbotten kan Region Västerbotten, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat:

  • investeringar i byggnader,
  • maskiner,
  • inventarier,
  • marknadsföring och
  • innovationsutveckling

... i små och medelstora företag. Regionens olika företagsstöd ska hjälpa företag i Västerbotten att nå hållbar tillväxt.

I Vännäs kan företag erhålla 25% stöd vid investeringar, då området är ett så kallat B-område. Stöden kan variera i storlek mellan kommuner i länet. Det finns även mikrobidrag, konsultcheckar och innovationsbidrag.

Läs gärna mer om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt för dig på Region Västerbottens webbplats. Du kan även kontakta näringslivsavdelningen så hjälper vi dig vidare.