Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Nätverk och företagsföreningar

I Vännäs finns olika organisationer med lokal verksamhet för företagare. De är Företagarna i Vännäs, Vännäshandlarna och LRF.

Företagarna

Företagarna (Företagarnas riksförbund) är en landsomfattande organisation vars medlemmar antingen är företagare själva eller stöttar organisationens arbete.

Företagarna har lokala föreningar på många orter, så också i Vännäs. Företagarna i Vännäs verkar för ett gott företagsklimat genom att erbjuda aktiviteter, delta i näringslivsråd och representerar företagare i olika sammanhang. Ordförande för företagarna i Vännäs under 2017-2018 är Emil Palm på Vännfors Bygg AB.

Vännäshandlarna

Vännäshandlarna är ett initiativ av Vännäs kommun i samverkan med handlarna
i Vännäs. Målet är att gemensamt jobba med aktiviteter som bidrar till en levande
handel och lokal service i Vännäs.

LRF Vännäs

LRF är en medlemsorganisation för jord- och skogsbruksnäringen. I Vännäs finns en aktiv lokalavdelning som du kan kontakta.