Fossilfria transporter i norr

Länets kommuner ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det är målet för projektet Fossilfria transporter i norr, som leds av Länsstyrelsen Västerbotten.

Förbränningen av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. I Sverige svarar inrikes transporter för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Kommunerna står därmed inför stora utmaningar, när det gäller klimatsmart och energieffektiv trafikplanering.

Under 2018 startade Länsstyrelsen Västerbotten projektet Fossilfria transporter i norr. Det ska pågå under tre år och görs i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr.