Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Försäljning av tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter

Du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning hos kommunen. För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du anmäla försäljningen till kommunen.

Det finns två lagar som bestämmer vad som gäller för försäljning av tobak, tobaksliknande produkter och tobaksfria nikotinprodukter: Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och Lagen (2022:1257) om tobaksliknande nikotinprodukter. Lagarna säger bland annat att du måste söka tillstånd för att sälja tobaksprodukter och anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De innehåller bland annat krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning.

För att ta reda på vad som gäller för olika typer av försäljning, läs mer under de utfällbara rubrikerna nedan och på Folkhälsomyndigheten.

Tobak

Du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning hos kommunen. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från 1 juli 2019 och innebär bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter ökade krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning samt fler rökfria miljöer.

Ansökan och tillstånd

Du får inte sälja tobaksprodukter förrän du har blivit beviljad ett tillstånd. För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har stora skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Ansökan om försäljning av tobaksvaror kan du lämna in via e-tjänst. Klicka på länkarna längst ner på sidan för att läsa mer och ansöka.

Avanmälan och förändring

Om det sker förändringar i ditt företag, verksamheten byter ägare eller försäljningen upphör måste du anmäla det till kommunen. Anmälan om förändringar eller avanmälan kan du göra via e-tjänst. Klicka på länkarna längst ner på sidan för att läsa mer och ansöka.

Ansökningsavgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Kommunfullmäktige i Vännäs kommun har beslutat taxan som årligen räknas upp. Avgiften är en ansökningsavgift vilket innebär att den tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

När du söker tillstånd för tobaksförsäljning ska du enligt lag bifoga ett egenkontrollprogram.

Åldersgräns

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som misstänks ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt på försäljningsstället om åldersgränsen. Skylten ska synas tydligt, till exempel vid kassan.

Märkning av tobaksvaror

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta varor, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Marknadsföring av tobaksvaror

 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.
 • Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.
 • Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.

Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Tillsyn av tobaksvaror

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer tobaksvaror. Yttre tillsyn innebär en kontroll av att försäljningen av tobaksvaror sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning.

Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat åldersdekaler, marknadsföring, egenkontrollprogrammet, märkning av tobaksvaror, ålderskontroll med mera. Inre tillsyn görs genom kontroll av uppgifter hos i första hand Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten. Samverkan sker med berörda myndigheter vid kontroller av tillståndshavarens personliga förhållanden och ekonomiska skötsamhet.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 började en ny lag gälla, ”Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter”, och kräver att försäljning av produkterna anmäls till kommunen. Lagen innebär bland annat ökade krav på försäljningen och marknadsföringen av produkterna.

Tillstånd, avanmälan och förändring

Anmälan för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter kan du lämna in via e-tjänst.

Om det sker förändringar i ditt företag, verksamheten byter ägare eller försäljningen upphör måste du anmäla det till kommunen. Anmälan om förändringar eller avanmälan kan du göra via e-tjänst.

Klicka på länkarna längst ner på sidan för att läsa mer och anmäla försäljning.

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften räknas upp årligen.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska du enligt lag bifoga ett egenkontrollprogram.

Åldersgräns

 • Tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter till någon som misstänks ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt på försäljningsstället om åldersgränsen. Skylten ska synas tydligt, till exempel vid kassan.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta varor, till exempel produkter med utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobaksfria nikotinprodukter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter

 • Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.
 • Du får inte heller göra reklam för tobaksfria nikotinprodukter genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.
 • Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksfria nikotinprodukter är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.
 • Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter får inte särskilt riktas till eller skildra personer under 25 år.

Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynen innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker i enlighet med aktuell lagstiftning. När tillsynen är gjord skriver vi en rapport som vi sedan skickar till den inspekterade verksamheten.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.

Elektroniska cigaretter

Du som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare, måste anmäla det till kommunen samt bifoga ett egenkontrollprogram innan du startar försäljningen. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Den innebär bland annat ökade krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning.

Tillstånd, avanmälan och förändring

Anmälan för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan du lämna in via e-tjänst.

Om det sker förändringar i ditt företag, verksamheten byter ägare eller försäljningen upphör måste du anmäla det till kommunen. Anmälan om förändringar eller avanmälan kan du göra via e-tjänst.

Klicka på länkarna längst ner på sidan för att läsa mer och anmäla försäljning.

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du enligt lag bifoga ett egenkontrollprogram.

Åldersgräns

 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon som misstänks ska lämna över dem till någon under 18 år.
 • Du ska ha en skylt på försäljningsstället om åldersgränsen. Skylten ska synas tydligt, till exempel vid kassan.

Märkning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Samtliga förpackningar av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta varor, till exempel produkter med utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Marknadsföring och reklam

 • Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
 • Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.
 • Du får inte heller göra reklam för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.
 • Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.

Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Tillsyn e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.