Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Lantbruk

Plan- och miljönämnden i Vännäs kommun ansvarar för miljötillsynen över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Tillsynen sker även hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter med mera.

Kommunens miljöinspektörer åker regelbundet ut till lantbrukare i kommunen och kontrollerar bland annat lagring och hantering av gödsel, användning av kemikalier och hur du som lantbrukare sköter din egenkontroll.

Djurhållning och åkerbruk är verksamheter där det kan uppstå läckage av näringsämnen, kemikalier eller bakterier till vattendrag. Det kan leda till problem med algblomning i sjöar och otjänligt vatten i dricksvattenbrunnar.

Därför är det viktigt att lantbrukaren har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Det är också nödvändigt att verksamheten har rutiner för att hantera det avfall som uppstår och att kemikalier lagras och används på ett säkert sätt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken.

Tillstånd för lantbruksdjur

Om du vill hålla lantbruksdjur eller häst inom ett område som omfattas av en detaljplan måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Om ditt lantbruk har fler än 100 men färre än 400 djurenheter är du skyldig att anmäla detta till kommunen. Lantbruk med fler än 400 djurenheter kräver tillstånd från länsstyrelsen.

De flesta lantbrukare i kommunen har färre än 100 djurenheter och då krävs ingen anmälan till kommunen eller något tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer om begreppet djurenheter och hur du beräknar det på jordbruksverket.se.

Egenkontroll

Alla lantbrukare är skyldiga att ha kontroll över sin verksamhet och de faktorer som påverkar miljön, så kallad egenkontroll. Många lantbruk använder något av branschens system för egenkontroll eller har någon form av certifiering där det krävs att man har egenkontroll exempelvis KRAV.

Miljöskydd och kemikalier

Du som arbetar med lantbruk hittar mer nyttig information under sidorna för miljöskydd och miljöfarlig verksamhet. Där kan du bland annat läsa mer om cisterner, animaliska biprodukter, kemikalier med mera. Gå vidare via länken nedan.