Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Upphandling och inköp

Vännäs kommun har samarbetsavtal med Umeå kommun om samordnade upphandlingar. Umeå kommun samordnar upphandling av många varor och tjänster för samtliga kommuner i Umeåregionen.

Vännäs kommun väljer vilka av de upphandlingar som Umeå erbjuder vi vill delta i. Vännäs kommun deltar även i upphandlingar som samordnas av andra myndigheter och organisationer, regionalt och nationellt.

Policy för upphandling och inköp

Vännäs kommun har en inköps- och upphandlingspolicy. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Vännäs kommuns samtliga nämnder/styrelser, förvaltningar och helägda bolag.

I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet.

På sidan Planer, styrdokument och lagar hittar du vår inköps- och upphandlingspolicy under rubriken Upphandling.

Riktlinjer för upphandling

  • Upphandling i Vännäs kommun syftar till att köpa in rätt saker till rätt pris till kommunens verksamheter.
  • Vännäs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader.
  • Våra upphandlingar annonseras via databasen E-avrop. På E-avrop ligger också våra avtal.

E-avrop

För dig som är företagare är E-avrop ett bra verktyg att få information om när kommunen annonserar en upphandling som intresserar dig. För att bevaka Vännäs kommuns upphandlingar kan du kostnadsfritt skapa ett användarkonto på E-avrop.

Via E-avrop kan du även bevaka Västerbottensportalen som är en samlad databas för alla upphandlingar från Västerbottens alla kommuner.

På E-avrop kan du söka bland avtalen i vår avtalsdatabas. Många av de varor och tjänster som kommunen nyttjar tecknas i så kallade ramavtal som gäller för hela kommunen under en viss tid.