Priser och kriterier

Här hittar du de priser som delas ut under Vännäsgalan, samt dess kriterier.

Årets Mediepris

De Vännäsverksamma medieföretagen, tidningen Västerbottningen och radiostationen Pop & Rock delar gemensamt ut ”Årets mediepris”.

Priset tillfaller ett företag/organisation i kommunen som genom sin offensiva marknadskommunikation stärkt sitt eget varumärke och samtidigt bidragit till att sätta Vännäs på kartan i positiv bemärkelse.

Årets Vännäsambassadör

Priset delas ut av Swedbank eller Handelsbanken som turas om att stå för prisutdelningen.

Årets företagande kvinna

Centerpartiet i Vännäs delar ut pris för årets företagande kvinna på Vännäsgalan. De kriterier som ligger till grund för att nomineras är följande.

Pristagaren ska vara en företagande kvinna från Vännäskommun som i sitt företag visar på:

  • Hållbarhet: Företagaren bidrar till en mer hållbar värld, där det lokala hänger ihop med det globala.
  • Entreprenörskap: Företagaren har visat på en entreprenörsanda som med sitt sätt att driva på utveckling och tillväxt visar vägen för andra att våga satsa på det en tror på.
  • Drivkraft: Företagaren har visat på kreativitet, nytänkande och en vilja till att komma framåt.
  • Närodlat företagande: En företagare som skapar utveckling och jobb nära, lokalt.

Vännäs kommuns Näringslivspris

Vännäs kommuns näringslivspris ska uppmärksamma positiv utveckling och stärka det lokala näringslivet.

  • Näringslivspriset kan tilldelas ett företag som är, eller har varit, verksam i, eller har anknytning till Vännäs kommun.
  • Företaget som får priset ska vara en god ambassadör för kommunen och stärka bilden av ett attraktivt Vännäs, till exempel genom ett välkomnande värdskap, samhällsengagemang, nytänkande i företaget eller andra faktorer som kan bedömas likvärdiga.
  • Företaget ska ha en sund personalpolitik.

Årets företagare

Möjligheter som vinnare

Priset Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 30 år.

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Kriterier:

Äga och driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Uppvisa kreativitet och innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Uppvisa lönsamhet och tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.