Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 14 juni 2013

Pressmeddelande: Byskolor i Vännäs kommun

Förvaltningsrätten i Umeå upphävde den 13 juni 2013 Vännäs kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, § 23 om nedläggning av skolorna i Brån, Pengsjö och Tväråbäck.

Förvaltningsrätten anser att ärendet skulle ha behandlats i barn- och utbildningsnämnden innan det behandlades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vännäs kommun har för avsikt att hålla ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni 2013 med start kl 13.00. Ärendet om skolnedläggning kommer dessförinnan att behandlas i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen.

Vid frågor, konakta kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling 070-59 80 214 eller kommunsekreterare Susanna Siljetun 0935-141 11.

Vännäs kommun logotyp