Artikeln publicerades 9 oktober 2013

Fortsatt befolkningstillväxt i Vännäs

Under augusti ökade befolkningen med 11 personer och totalt har kommunen 8 563 invånare!

Den senaste månadsstatistiken från SCB för augusti månad visar att befolkningen i Vännäs kommun ökade under augusti med 11 personer och uppgår nu till 8 563 invånare.

Största ökningen

Den största ökningen, jämfört med juli månad, har skett i åldersgruppen 0 år. SCB anger nio levande födda under augusti månad och antalet 0-åringar är nu 65 personer.

Antalet 21-åringar har ökat med +5 under augusti, och uppgår till 118 personer.

En annan åldersgrupp som ökat är två-åringarna där man ser en ökning med +4 under augusti, och de är nu 118 personer (114 i juli).

Största minskningen

Den ålderskategori med den största minskningen var 20-åringarna, som minskade med 5 personer i augusti. Totalt bor nu 130 20-åringar i kommunen.

Även 22-åringarna har minskat i antal från juli - augusti, från 129 till 125 personer.

Största åldersgrupperna

De största åldersgrupperna totalt sett är 47-åringarna (140 personer), 45- och 50-åringar (132 personer) och 11-åringarna (131 personer).

Vännäs kommun logotyp