Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 6 maj 2014

Pressmeddelande: Vännäs ska bli bättre på företagsklimat

Vännäs kommun finns på plats 236 av 290 i Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning för 2014. Det är ett försämrat resultat med 61 placeringar. Lägst betyg får Vännäs inom områdena dialog mellan företag och kommunledning, kommunens service till företagen och tjänstemännens och politikens attityder.

- Vi vill verkligen förbättra vårt resultat, säger Johan Söderling, kommunstyrelsens ordförande, S. Det är inte ett resultat som vi är stolta över och vi vill jobba tillsammans med näringslivet för att det ska bli bättre.

Enligt enkäten är det fortsatt tillgången till bra pendling som uppfattas mest positivt, vilket kommunen också kommer att marknadsföra mer för att lyfta fram vilka möjligheter det ger.

- Det handlar väldigt mycket om att skapa relationer mellan kommun och näringsliv, menar Christin Westman, näringslivsutvecklare vid Vännäs kommun. Vi måste bli bättre i den kommunala organisationen på att förstå näringslivets villkor och på ett bättre sätt kunna möta de behov som finns. Samtidigt är det också viktigt att se det som det som fungerar bra och som utvecklas.

- Vi från företagarna tycker att kommunen under senare tid lyft näringslivsfrågorna och vi tror att man insett vikten av dessa för hela kommunens utveckling, säger Stefan Johansson, vice ordförande Företagarna i Vännäs.

Kommunledning och näringslivet ska nu tillsammans analysera resultatet från Svenskt näringslivs företagsmätning i det lokala näringslivsrådet.

Vännäs kommun logotyp