Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 16 september 2014

Vännäs bäst i länet på förtidsröstning

Vännäs kommun är den kommun i länet där förtidsröstningen inför valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige ökat som mest jämfört med valet 2010.

Fram till och med valdagen den 14 september hade 2441 personer förtidsröstat i Vännäs kommun, att jämföras med 1 893 personer vid 2010 års val. Det innebär en numerär ökning med 548 personer och en procentuell ökning med 28,9 procent, vilket är mer än tio procentenheter högre än ökningen i nästbästa kommunen i Västerbottens län.

– Ökningen av antalet röstande är ett kvitto på att vi har tänkt rätt när vi har utökat antalet röstmottagningsställen. Vi har även utökat öppethållande på kvällstid vilket har visat sig vara mycket populärt, säger Susanna Siljetun på valkansliet.

I Västerbottens län ökade förtidsröstningen med 5 786 personer, vilket ger en procentuell ökning sedan 2010 med 9,1 procent.

För mer information, kontakta Susanna Siljetun, valkansliet på 0935-141 11 eller fornamn.efternamn@vannas.se

Vännäs kommun logotyp