Artikeln publicerades 26 november 2014

Pressmeddelande: Föreningen Vännäs slöjd får Vännäs kommuns kulturstipendium 2014

Vännäs kommun delar årligen ut ett kulturstipendium till en eller flera personer som bor i eller är verksamma inom kommunen. Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet eller liknande.

Utifrån inkomna nomineringar beslutar barn- och utbildningsnämnden vem eller vilka som ska tilldelas stipendiet.

Föreningen Vännäs Slöjd tilldelas stipendiet på 8000 kr med följande motivering:

”Föreningen Vännäs Slöjd har under flera decennier verkat för att hålla hemslöjdstraditionen levande. Vännäs Slöjd har skapat förutsättningar för slöjdare att mötas, inspireras och utveckla nya hantverksformer. Slöjdarnas hus är idag en viktig knutpunkt för slöjdare, hantverksintresserade, och turister från när och fjärran. Föreningen har under senare år breddat verksamheten med bland annat skördemarknad, lekplats och musik- och teaterscen. Bakom framgångarna ligger ett långvarigt ideellt engagemang från många medlemmar.”

Utdelning av stipendiet sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december.

För mer information kontakta:
Henrik Åström
Kultur- och bibliotekschef
Telefon: 0935-141 70

Vännäs kommun logotyp