Artikeln publicerades 11 juni 2015

Ett fastighetsbolag under konstruktion

Från och med 1 januari 2015 ägs kommunens privatbostäder och äldreboenden av det kommunägda aktiebolaget Vännäs Fastigheter AB. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden: Industrifastigheter, allmännyttan samt Vännäs kommun. Med allmännyttan menas privatbostadslägenheter med tillhörande butiks- och kontorslokaler. I höst flyttar bolaget till nya lokaler för att bland annat bli mer tillgängligt för sina hyresgäster.

Styrelsen

- Vår vision är att uppfattas som Vännäs kommuns bästa hyresvärd där kundnöjdhet och underhåll är i fokus, säger Vännäs Fastigheters VD Per Lundqvist.

I augusti 2014 anställdes Per, med bakgrund i det privata näringslivet, som VD för bolaget med uppdraget att bolagisera kommunens fastighetsbestånd. Per har delat upp utredningen i två steg där steg ett avsåg bolagisering av kommunens privatbostäder, äldreboenden samt LSS-boenden. Utredningen presenterades för kommunfullmäktige den 8 december 2014 där köpet godkändes från och med den 1 januari 2015. Per ser fram emot kommande år där nyproduktion av privatbostäder tillsammans med eventuellt köp av kommunens resterande fastighetsbestånd kommer stå i centrum.

- Det känns väldigt spännande och utmanande att få möjligheten till att helhjärtat arbeta med fastigheter. Jag har alltid trivts i föränderliga miljöer där jag har stor möjlighet att påverka framtiden. Min ambition är att införa ett affärsmässigt driv med en effektiv förvaltningsorganisation där Vännäs Fastigheter AB ska axla ansvaret för kommunens utveckling inom fastighetsområdet. Det är en stor utmaning att under en kort period bygga upp ett bolag från inga anställda med 4 miljoner kronor i omsättning till ett bolag med cirka 60 medarbetare och en förväntad omsättning över 100 miljoner kronor.

Vännäs Fastigheter är ett bolag i startgroparna. Just nu handlar mycket av arbetet om att skapa arbetssätt som är effektiva och som passar med hur organisationen ser ut idag. Det handlar om att utveckla effektiva sätt att arbeta med felanmälningar, underhållsplaner, kösystem med mera. Att upprätta underhållsplaner för bolagets förvärvade fastigheter är ett prioriterat område för att skapa sig en bild om fastigheternas skick och kommande års underhållskostnader.

På Vännäs Fastigheter AB arbetar VD Per Lundqvist, förvaltaren Carina Mattsson, ekonomiansvarig Anna Nilsson samt fastighetsskötarna Daniel Jonsson, Dick Westbrand och Sara Andersson.

Vännäs fastigheter AB förvaltar cirka 52 000 kvm och omsätter i dagsläget cirka 42 miljoner kronor.

På gång

Just nu bygger Vännäs Fastigheter AB 27 privatbostadslägenheter i Vännäs med preliminär inflyttning den 1 april 2016.

Lägenhetsfördelning

Storlek

Antal

Hyra/månad

1 RoK om 36 m2

5 st

5 150 kr

2 RoK mellan 51,5-54 m2

12 st

6 500- 6 650 kr

3 RoK mellan 60-64 m2

10 st

7 250 – 7 600 kr per månad

Från och med 1 september finns Vännäs Fastigheter i sina nya lokaler på Östra järnvägsgatan 9 i Vännäs. Inom kort lanseras en egen hemsida på www.vannasfastigheter.se