Artikeln publicerades 15 september 2015

Svensk Näringslivs ranking över Företagsklimatet i Vännäs kommun 2015

I Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat kom Vännäs på plats 216. Svarsfrekvensen var 51% av företagarna och 54% av politiker som tillfrågades. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet är 3.2, på en betygsskala från 1-6, dvs strax över godkänt resultat.

De områden som är glädjande att det har förbättrats och gäller kommunens verksamhet är dialog och information. Dessa områden har tidigare år haft dåligt resultat och vi har jobbat aktivt och medvetet med detta senaste åren. Detta speglar av sig genom att företagen upplever att både tjänstmän och politikers attityder till företagande är goda och att vi tillämpar lagar och regler på rättvist sätt. Vi har arbetat hårt med transparens och tydligare förklaringar till varför kommunen fattar vissa beslut och att vi når ut med detta bättre.

Upplevelsen av medias attityder förbättrats är också glädjande eftersom detta var ett område som näringsliv och kommunen gemensamt uppfattat som ett bekymmer. Genom fler kanaler såsom facebook och twitter når vi ut med mer information och media kan tidigt fånga upp vad som händer i Vännäs vilket troligt påverkat detta i positiv riktning. Detta tillsammans med lokal etablering av Västerbottningen som uppfattas mkt positivt.

Det som oroar i årets resultat är att vi tappat ordentligt på områden vi varit mkt starka inom tidigare. Det gäller tillgång till relevant kompetens, Tele- och It-nät, Vägnät, tåg- och flygförbindelser som är viktiga förutsättningar för att driva företag. Detta kommer vi att titta närmare på och arbeta tydligt med i kommande verksamhetsplanering för att förbättra. Det innebär att se över vad vi internt kan göra, men också vilka andra aktörer vi ska för dialog med och påverka. Vi behöver även arbeta ännu mer med upphandling samt service till företagen, som får under 3 i betyg, det vill säga inte godkänt.

Glädjande överlag är att de företag som svarat på enkäten 2015 i högre grad än tidigare år haft kontakt med kommunen på något sätt, vilket gör att undersökningen ger ett bra underlag för kommunens prioriteringar framöver gällande näringslivsfrågor.

Här hittar du resultatet från enkätfrågorna för Vännäs kommun (länk, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Christin Westman,
Näringslivsutvecklare
Tel: 0935-141 43

Vännäs kommun logotyp