Artikeln publicerades 16 september 2015

Vännäs kommun på konferens om energieffektivisering och byggande

Kommunalråd Johan Söderling besökte under tisdagen en konferens i Dalarna om energieffektivisering och byggande. Anledningen var att arrangörerna ville ha med en representant från någon annan plats i Sverige och Energimyndigheten tipsade om Vännäs.

Johan Söderling talade bland annat om hur vi i Vännäs kommun arbetar för att få alla att jobba mot samma hållbarhetsmål och visionen. Hur politikerns i Vännäs får med sig kommunens medarbetare mot målen. Publiken bestod av en blandning av politiker och tjänstemän.

Under dagen deltog Johan även som representant för Vännäs i en paneldebatt där publiken fick ställa frågor på ämnet.