Artikeln publicerades 9 oktober 2015

Företagsbesök i Vännäs centrum

Onsdagen den 7 oktober gjorde kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling, oppositionsråd Ulf Eriksson och förvaltningschef Karolina Johansson flera besök hos handlarna i Vännäs centrum. Besöken är en del av hur kommunen arbetar för att skapa bättre dialog mellan kommun och företag och att kunna skapa bättre förståelse för företagens villkor i vår kommun.

Varje halvår gör ansvariga tjänstemän och ledande politiker två heldagar med företagsbesök. I onsdags var en av dessa dagar och fokus lades denna gång helt på företag i Vännäs centrum.

Ett av syftena med besöken är att få en bild av hur det fungerar att ha företag i kommunen och hur samarbetet med kommunen fungerar och hur den kan utvecklas. Besöken syftar också till att höra om vad som är aktuellt för företaget och kanske också berätta eller besvara frågor vad som händer i kommunen.

Vi besökte Brandts blommor och begravningsbyrå, Paris salongen, Bothnia Antik &Modärn, Modemix och Mixat. Det blev en dag med många bra diskussioner om allt från vad Ikeas etablering kan innebära för våra handlare och vårt centrum till parkeringsböter och marknadsföring. Från kommunens sida tar vi särskilt med oss intresset från handlarna om att vara med och aktiva i arbetet med att utveckla centrum - både den fysiska utformningen och hur vi kan locka än fler att handla i centrum och att etablera sig.

Vill du och ditt företag ha besök?

Hör av dig till Christin Westman christin.westman@vannas.se eller Karolina Johansson karolina.johansson@vannas.se

Karolina Johansson
Administrativ chef