Artikeln publicerades 28 oktober 2015

Kulturstipendiater 2015: Kalendergruppen Tväråbäcks intresseförening samt Ingrid Lindmark

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Vännäs kommuns kulturstipendium 2015 tilldelas Kalendergruppen Tväråbäcks intresseförening samt Ingrid Lindmark.

Motiveringarna lyder:

Kalendergruppen Tväråbäcks intresseförening har genom sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att förmedla bygdens historia med hjälp av äldre bilder och nedtecknade berättelser om personer och platser i almanacksform.

Ingrid Lindmark har genom sitt musikcafé skapat ett forum för spelmansglädje och en trivsam träffpunkt för musiklyssnande och umgänge.

Kulturstipendiet uppgår till 8000 kr som delas lika mellan stipendiaterna.
Utdelningen av stipendiet sker vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november kl 12 (Medborgarhuset/Festsalen).