Artikeln publicerades 12 november 2015

Utdelning av Östen Berglunds ungdomsstiftelse hösten 2015

Östen Berglunds ungdomsstiftelse delar årligen ut pengar till fritids- eller kulturverksamhet för barn och ungdomar under 20 år som bor i Vännäs kommun.

Fotboll

Det som krävs är att man är en förening som har eller som ska starta verksamhet för ungdomar och barn under 20 år, även personer som inte är en förening har kunnat söka om pengar, antingen tillsammans med andra, eller en enskild person som sökt pengar för att göra verksamhet för några eller för flera barn och ungdomar.

Denna verksamhet kan handla om något som händer en gång, eller något som händer flera gånger. Det har funnits pengar att söka för både större och mindre projekt, alla för att göra fritiden roligare för barn och ungdomar i kommunen. Under 2015 har det funnits 200 000 kr att fördela.

Dessa mottog pengar från fonden

Vännäs skytteförening

Vännäs skytteförening mottog 30 500 kr till sina deltagare i träningsgruppen. Skytteföreningen vill köpa in 2st korthålsgevär med tillbehör då de i dagsläget enbart hade 5 st gevär och är 8 ungdomar, 6 flickor och 2 pojkar.

Vännäs hockey ungdom

Vännäs hockey ungdom mottog 15 000 kr till barnishockeyn. De vill köpa in ishockeyskydd för utlåning/hyra till de som vill prova på ishockey. 2 st målvaktsutrustningar, 4st juniorkit med utrustning och 10 st träningströjor.

Phimpisa Boonphum

Phimpisa Boonphum mottog 5000 kr för att få möjligheten att dansa och uppträda med thaidans.

Vännäsbygdens konstförening

Vännäsbygdens konstförening mottog 2500 kr till ett konstevenemang. Föreningen anordnar årligen en konstutställning för ungdomar 13-20 år. Före utställningen planeras en passepartout-workshop. Konstföreningen planerar även för en samtalsträff om konst med ungdomar.

Förutom detta konstföreningen vill de dela ut ett stipendie på 2000kr för juryns bästa och 1000kr för besökarnas bästa. De ansökte om medel för marknadsföring, passepartouter, vernissagefika, lokalhyra och stipendier.

Volleybollklubben

Volleybollklubben mottog 50 000 kr till en idrottsdag för alla låg och mellanstadieelever i Vännäs kommun. Klubben ville arrangera en idrottsdag för barn i låg- och mellanstadiet. Eftersom barn slutar med idrott i allt tidigare ålder vill de med allsidig träning med leken i fokus skapa förutsättningar för livslångt intresse för idrott.

De kommer utveckla arrangemanget med hänsyn till bl.a. riksidrottsförbundet riktlinjer för barn idrott och barnkonventionen. Under dagen kommer de få genomföra en åldersanpassad övningsbana och testa på 3-6 olika idrotter.

Dessutom kommer friends hålla i övningar som handlar om att vara en bra lagkamrat. Föreningen sökte pengar för marknadsföring/information, inköp av utrustning till åldersanpassad övningsbana, mellanmål, t-shirt till deltagare, idrottsinstruktörer och instruktörer från friends.

Vännäs skidklubb

Vännäs skidklubb mottog 10 000 kr till en bättre skidklubbsverksamhet för alla barn och ungdomar. Klubben märkte att intresset för skidåkning var stort, och på sista avslutningsträffen hade de 82 barn som deltog. Föreningen vill kunna erbjuda barnen en kvalitativ skidskoleverksamhet uppdelat i två grupper beroende på ålder/skidvana. I skidskolan vill föreningen också engagera föräldrarna för att skapa en stark gemenskap för hela familjen. Målet är att alla som deltar ska känna att de är välkomna och att det är roligt.

Detta ska leda till att fler barn och ungdomar stannar i föreningen och att även föräldrar känner gemenskapen. De behövde uppgradera deras material och utrustning till skidskolan, att alla som deltar i skidskolan ska få varsin mössa för att känna gemenskapen av att de är en del av samma förening. De vill kunna marknadsföra skidskolan på ett bra sätt.

I samband med skidskolan vill de också göra en del aktiviteter med föräldrarna så som exempelvis att de får gå vallakurs, vilket de ser ska leda till att föräldrarna engagerar sig i sitt barns aktiviteter.

Vännäs missionsförsamling/ Equmenia Vännäs

Vännäs missionsförsamling/Equmenia Vännäs mottog 50 000 kr till ett odlingsprojekt för barn och ungdomar. Missionsförsamlingen och Equmenia sökte gemensamt ett bidrag för att starta upp ett odlingsprojekt. Syftet var att sammanfoga människor i en levande miljö, utbilda om odling och miljö.

De vill praktiskt utbilda barn och ungdomar i bland annat odling, kompostering, förädling och källsortering för att medverka till ett långsiktigt brukande av vår miljö. De har idag befintliga ledare i verksamheten som kan fungera som ledare för detta. För detta projekt ville de köpa in ett växthus, pallkragar, redskap och utemöbler, jord och gödsel, frön och plantor samt utbildningsmaterial.

Vännäs motorklubb

Vännäs motorklubb mottog 30 000 kr för att utveckla en bättre verksamhet för intresserade barn och ungdomar. De vill skapa en möjlighet för ungdomar att lära sig en radiostyrd bilsport från grunden. Tillsammans med fritidsgården har motorklubben anordnat en prova på kväll för mini racing. Nu vill de ge möjligheten till ungdomarna att träffas 1 gång i veckan och bygga ihop sin egen mini racing bil. När bilarna sedan är färdigbyggda och körklara ska de lära sig hur man kör, förarutbildning med regler och körträning.

Till våren tänker motorklubben arrangera ett klubbmästerskap tillsammans med ungdomarna. Det blir totalt ca 15 tillfällen. De sökte bidrag till inköp av 10st mini racing bilar.

Västra Spölands fritidsförening

Västra Spölands fritidsförening mottog 20 000 kr till att rusta upp Morvallen, något som kommer gynna alla medborgare. På Morvallen finns möjligheter att grilla, spela fotboll, sandlåda, gungor och minigolf. Morvallen fyller en viktig funktion i byn som mötesplats att samla både äldre och yngre.

Under flera år har underhållet varit eftersatt på området och föreningen sökte bidrag till att rusta upp området - fylla på sand i sandlåda, runt klätterställning och gungor, ny lekstuga och leksaker, underhåll av minigolfbanan samt inköp av åkgräsklippare för att lättare klippa fotbollsplanen.

Pingstkyrkan i Vännäs

Pingstkyrkan i Vännäs mottog 3000 kr till att arrangera en ungdomsdag i Vännäs för pingstkyrkans barn och ungdomsverksamhet. Dagen ska skapa en möjlighet för människor att mötas, för aktiviteter och tankeverkstad.

Missionsgården Fridhem

Missionsgården Fridhem mottog 5000 kr till att arrangera bättre evenemang för barn och ungdomar i missionskyrkan. Tre gånger per termin arrangerar Fridhem "barndagar" som brukar samla ca 60 barn. För att kunna matcha gruppens storlek och behov ansökte de om medel att köpa in verktyg och hobbymaterial.