Artikeln publicerades 23 november 2015

Stipendiater 2015

Under kommunfullmäktiges möte igår delades 2015 års stipendier ut. Vi riktade även ett extra tack till Östen Berglund, grundare av Östen Berglunds ungdomsstiftelse.

Stipendiater 2015

Miljöstipendium

Ingrid Marklund

Årets stipendiat lever som hen lär, men försöker också bidra till medmänniskors väl genom att sprida det lokalt producerade. Att ta vara på människors skapande och det som produceras lokalt engagerar årets stipendiat. Genom sin gärning finns det också möjlighet för andra att ta del av det lokala.

Årets miljöstipendium går till Ingrid Marklund för hennes engagemang generellt och satsningen på den lokala butiken Jordkällaren.

Kulturstipendium

Ingrid Lindmark

Ingrid Lindmark har genom sitt musikcafé skapat ett forum för spelmansglädje och en trivsam träffpunkt för musiklyssnande och umgänge.

Kalendergruppen Tväråbäcks intresseförening

Kalendergruppen Tväråbäcks intresseförening har genom sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att förmedla bygdens historia med hjälp av äldre bilder och nedtecknade berättelser om personer och platser i almanacksform.

Föreningsstipendium

Per Borg

För sitt engagemang inom föreningslivet i Vännäs Kommun tilldelas Per Borg Kommunstyrelsens föreningsstipendium 2015.

Per är en drivande kraft i Vännäs bågskytteföreningen sedan han blev invald som kassör 1986. Han är en omtyckt ungdomsledare som lägger ner mycket tid på att hämta barn och ungdomar till träningar och utbilda dom att bli duktiga bågskyttar.

Pers engagemang bidrar till att många ungdomar ges en aktiv och meningsfull fritid i Vännäs kommun.

Ett extra tack!

Ett extra tack till Östen Berglund som grundat Östen Berglunds ungdomsstiftelse för att främja ungdomsverksamhet i Vännäs kommun.