Artikeln publicerades 26 november 2015

Region Västerbotten - Vännäs blir årets återvinningskommun

Region Västerbottens samrådsgrupp för avfall, där Vännäs kommun ingår har blivit utsedd till årets återvinningskommun!

Motiveringen lyder:

Årets vinnare har satt fokus på samarbete för att komma högre upp i avfallshierarkin. Man har tillsammans med flera externa aktörer lyckats skapa spännande aktiviteter med återvinning som tema och satsat pengar på en gemensam samrådsgrupp kring avfallsfrågor. Insamlingsvolymerna stiger och ligger i många materialslag över rikssnittet och därmed ökar återvinningen.

Inger Olofsson, samordnare för Samrådsgrupp Avfall och renhållningschef i Vännäs kommun är stolt över arbetet.

- Utmärkelsen visar att det lönar sig att jobba som vi gör, och att Västerbotten har en sak till att lägga in i listan över regionala styrkor: återvinning.

Källa: www.regionvasterbotten.se