Artikeln publicerades 18 februari 2016

Arkitekthögskolans utställning, Inhabiting the Hinterland - A Research Project on Collective Dwelling

Till och med 26 februari finns Arkitekthögskolans utställning, Inhabiting the hinterland- A research project on collective dwelling, att beskåda på Vännäs bibliotek. Här är ett smakprov på tankarna bakom projekten.

Alla

”Inhabiting the Hinterland” handlar om att förstå och tolka vad det innebär "att bo". Projektet har lagt stor vikt vid att förstå hur människor i Vännäs lever, hur vardagen ser ut och i vilken fysisk miljö den utspelar sig.

The hinterland

Termen ”Hinterland” beskriver inlandets tillstånd. Till skillnad från ”glesbygd” eller ”landsbygd” så betyder inte hinterland en tom plats, utan snarare en plats som glömts bort. Traditionellt sett har det använts för att beskriva platser bortom kuster eller hamnar, men i senare tid så använder man snarare det för att beskriva glesbygder och andra platser som av någon anledning inte anses vara urbana (eller urbana nog). Ordet kommer från tyskans ”hinter”: bakom.

I takt med att städer blir överbefolkade med skyhöga hyror och övervakningskameror måste vi se till andra alternativ.

Platser som Arkitekthögskolan undersökt är:

  • Östra Nyby
  • Lägret, Fällforsvägen
  • Vännäs centrum
  • Älvdala
  • Sunnanå
  • Västra Vännäs
  • Neribyn

Grupp 2A. Plats: Lägret, Fällforsvägen: Public piercings

Från vänster: Anna Hellsing, Tove Söderberg och Stina Nordström

Från vänster: Anna Hellsing, Tove Söderberg och Stina Nordström

- Vi ville blanda in offentliga aktiviteter och miljöer i ett bostadsområde, berättar Anna Hellsing. Vi har utgått från en modell med kilar där olika aktiviteter ”kilas” in i bostadsområdet. Det ska gå att både bo och utöva sina fritidsaktiviteter på samma ställe, även tillsammans med människor som inte bor på området. Bostäderna står i olika kluster. Betraktaren ser hela området som en enhet men de som bor där ska ändå känna att de bor i sin privata del och sitt eget lilla hus. I mitten av husen finns en innergård som endast delas med de närmsta grannarna.

- Vi har arbetat en del med hur fasaderna ska se ut, säger Stina Nordström. Samtidigt som de ger en avskiljande, mer stängd känsla mot innergården ska det kännas öppet ut mot hela området och aktiviteten utanför. Man ska lätt kunna ha översikt över till exempel sina barn som spelar fotboll på området.

Vad är det som är intressant med att studera just Vännäs?

- Det är inte en stad, men inte heller glesbygd. Det är här vi tror att samhället kommer växa och det behövs en snabb förändring av området. Men, då måste det också finnas en planering för en stad så att det inte bara blir en yta med en massa bostäder utan en tanke bakom. Vännäs kommun är intressant att studera också för att det är en fri och öppen plats. Det finns mycket utrymme för att skapa, avslutar Tove Söderberg.

Grupp 2 a bilder
modell grupp 2 a

Grupp 2B. Plats: Lägret, Fällforsvägen: Inhabiting the stair

Från vänster: Linnea Ågren, Lisa Fransson och Karin Frykholm

Från vänster: Linnea Ågren, Lisa Fransson och Karin Frykholm

- Vi har utgått från samma område som den andra gruppen, säger Karin Frykholm. Vi har fokuserat som trappor som huvudsakliga element. Som exempel besökte vi Hammarskolan och inspirerades av ungdomarna som satt i trapporna och hängde. Ett så enkelt element som en trappa kan skapa möjligheter till interaktion mellan människor.

- Vi har även studerat hur människor rör sig i de olika trapporna, hur de möts och på vilka olika sätt det kan bidra till interaktion, fyller Linnéa Ågren i.

- Vad gäller bostäderna så har vi fokuserat på att de ska vara flexibla, säger Lisa Fransson. Det är tre små rum i varje hus som går att bygga om efter behov eftersom ingen av väggarna är bärande. Varje hus delar på gemensamma ytor så som tvättstuga.

Gemensam yta av vägar

- Många områden i kommunen kan vara ganska inrutade när det gäller hur vägarna är uppbyggda. De går från landsväg, till vanlig väg, till privat väg och så vidare. Vi ville utmana den idén med att smalna av vägarna och istället bredda och öppna upp från den stora vägen, säger Lisa. På så vis skapas en gemensam yta kring bostadsområdet.

Modell/illustration
Modell/illustration
Vägar

Välkommen på utställning!

Ritningar: Från Arkitekthögskolans arbeten
Reportage och foto: Sofia Tjärnström, Vännäs kommun