Artikeln publicerades 17 juni 2016

Pressmeddelande: Pengar för laddstationer för elbilar till Vännäs kommun

BioFuel Region har tillsammans med medlemmar och företag, däribland Vännäs kommun, blivit beviljade EU medel för att bygga laddinfrastruktur i Norrbotten och Västerbotten. Vännäs kommun har beviljats medel till att uppföra två platser med semisnabba laddstationer och åtta normalladdade laddstationer.

- Det här är roligt men också viktigt, säger Tore Forsberg, ansvarig för den planerade åtgärden. Vi kommer att påbörja planeringsarbetet med bl.a. upphandling under hösten tillsammans med Umeå Energi och utföra markarbeten och uppsättning av laddstationerna under våren 2017. En förbättrad laddinfrastruktur ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på förnybar el och därmed minska sina koldioxidutsläpp.

- Att bygga de här laddstationerna är helt i enlighet med kommunens strategi för att bli en hållbar kommun, säger Johan Söderling, S, kommunstyrelsens ordförande. Det är en del av vårt omställningsarbete och vi blir en del av den laddinfrastruktur som nu byggs upp.

Projektet ”Stolpe in för Stad och Land” pågår under åren 2016-2019. Syftet med projektet är att underlätta att resa med elbil i hela norra Sverige.

Projektet kommer också att bygga upp erfarenheter kring hur det är att köra elbil där det finns särskilda utmaningar. BioFuel Region koordinerar projektet Stolpe in för Stad och Land. Projektet kommer att bygga olika sorts laddstolpar för elfordon från Kiruna till Vännäs, en satsning på 24,4 miljoner, varav hälften beviljats från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Totalt har Norr- och Västerbotten beviljats 5 snabbladdare, 16 semisnabba laddare, 2 normalladdare/ långsamladdare och 2 bussladdare.

Partners i projektet är BioFuel Region AB, Coop Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, Skellefteå kommun, Umeå Energi och Vännäs kommun.

Kontakt Vännäs kommun:
Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef
Tel: 0935-14200

Kontakt BioFuel Region:
Anna Säfvestad Albinsson

Fakta om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation med uppdrag att verka för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. BioFuel Region startar, koordinerar och samarbetar i projekt tillsammans med medlemmar och regionala aktörer och finansieras av medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel.