Artikeln publicerades 2 september 2016

Pressmeddelande: Handikappomsorgen i Vännäs kommun byter namn till LSS-omsorg

Vård och omsorgsnämnden i Vännäs beslutade 25/5 att namnet och begreppet handikappomsorgen ska ersättas med LSS-omsorg.

Förkortningen LSS står för Lagen om Stöd och Service. Lagen beslutades av riksdagen i början av 90-talet. I lagen och tillhörande regelverk regleras vilka funktionsnedsättningar som avses samt vilka insatser som kan bli aktuella.

- Insatser och innehåll i förvaltningens verksamheter ändras inte med anledning av namnbytet, säger Ulf Norberg, socialchef i Vännäs kommun. Namnbytet innebär inte heller några organisatoriska förändringar. Det nya namnet LSS omsorg svarar bättre emot de insatser som erbjuds och harmoniserar med övriga verksamheter inom vård och omsorgsnämnden.

Vård och omsorgsförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsdelar; Äldreomsorg, Individ och familjeomsorg samt LSS-omsorg.

Kontaktperson:
Ulf Norberg
Socialchef
Tel: 070-624 51 03