Artikeln publicerades 20 september 2016

Pressmeddelande: Vännäs är årets klättare i Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning - från plats 216 till 109

Vännäs kommun gör en otrolig förbättring av sin placering i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i de svenska kommunerna. Från plats 216 till plats 109 gör oss till årets klättrare i länet och i Sverige. Ett strålande resultat som bygger på gemensamt målmedvetet arbete mellan kommun och företagen.

Kommunens plats i mätningen var i fjol 216 men har nu förbättrats till plats 109. Detta är en förbättring med 107 platser - ett fantastiskt resultat. Det sammanfattande omdömet från Vännäs företag ligger nu 3.52 vilket också det är en förbättring från fjolårets 3.2 på den 6-gradiga skalan. Det innebär att kommunen nu ligger 0.3 enheter över genomsnittet i Sverige. Detta är ett resultat som företagen och kommunen åstadkommit tillsammans.

- Jag känner mig glad och stolt över det resultat vi åstadkommit men vi kommer fortsätta vårt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling, S. Än är vi inte nöjda. Det här är inte en engångsökning utan det här bygger på ett långsiktigt arbete med att förbättra vårt näringslivsklimat. Vi kommer sätta nya mål och fortsätta vårt förbättringsarbete.

De områden som företagen ger allra bäst betyg på är Tele- och IT-nät, samt allmänhetens attityder till företagande. Vännäs kommun har tillsammans med näringslivet arbetat aktivt med att förbättra attityderna till företagande på olika sätt. Det har bland annat handlat om att lyfta det som händer i Vännäs, vara stolta och stärka varandra genom gemensamma projket och arrangemang. Detta börjar nu ge resultat och i årets undersökning har attityderna till företagande höjts sammantaget hos skola, politiker, tjänstemän och från medias sida.

- Vi får mycket positiv respons från vår omgivning, säger Johan Söderling. Andra märker att det händer mycket och att det finns en positiv anda i kommunen. Satsningar på ex nya bostäder, nya etableringar osv. Vännäs blir en allt bättre kommun att leva och verka i för medborgare och företagare.

- Vi har en medveten och tydlig strategi för att förbättra kommunens näringslivsklimat och visa för befintliga och potentiella företag att de är otroligt viktiga i Vännäs utveckling, säger Karolina Johansson, kommunchef.. Vi är många som jobbar med detta och det fortsätter vi med. Inom kommunens organisation ska vi fortsätta att förenkla och underlätta för företagande.

Fjolårets undersökning visade att företagen upplevde att kommunens service till företagen var låg. Detta område har därför varit en prioriterad fråga för kommunens arbete och visar nu en ökning från 3,0 till 3,4 på skalan.

De områden som företagen betygsätter lägst enligt mätningen är tillgång till relevant kompetens och området upphandling. Betygen har dock stärkts och ligger nu på en godtagbar nivå, men är liksom förra året de områden som behöver utvecklas ännu mer. Där är skolan och utbildning viktiga att lyfta fram. Liljaskolan har en viktig roll för att fånga upp näringslivets behov av kompetens och tillhandahålla utbildningar. Vegaskolan, Myrans förskola med nybyggda lokaler med utökade dagisplatser är viktiga bitar. Vännäs Fastigheters bostadsbyggande samt andra privata aktörer som bygger i Vännäs bidrar också till att attrahera människor till Vännäs.

- Att fortsätta lyfta Vännäs som attraktiv boendeort är viktigt för företagens möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Genom att fortsätta jobba hårt med dialog, information och marknadsföring vill vi bidra till att stärka detta, säger Christin Westman, näringslivsutvecklare. För att förbättra betygen gällande upphandling behöver vi bli tydligare. Vi vill nu tillsammans med företagen i de nätverk som finns göra en plan för att förbättra oss.

Kontaktpersoner

Karolina Johansson
Kommunchef
Tel: 070-232 14 44

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Tel: 0935-141 43

Svenskt Näringslivs pressmeddelande: Rekordlyft för Vännäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.