Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 5 december 2016

Glada stipendiater mottog diplom på kommunfullmäktige 5 december

5 december mottog 2016 års stipendiater sina diplom på kommunfullmäktige.

Stipendiater 2017

Från Vänster Lisa Jonsson, Tommy Sandström, Siw Wiklund och Sven-Erik Johansson

Miljöstipendiet 2016

Stipendiater
Lisa Jonsson och Tommy Sandström, Vännforsbäck, tilldelas Vännäs kommuns miljöstipendium 2016

Motivering
Lisa Jonsson och Tommy Sandström har tillsammans med föreningen Kultur och Människa skapat den årligen återkommande hållbarhetsfestivalen ”Kullar och klang” med hållbarhets- och kulturfrågor i fokus.

Lisa och Tommy har i Vännforsbäck även skapat en mötesplats för en bred publik där de driver kafé under sommaren och möjliggör för besökaren att vara nära den vackra naturen i Vännäs. Allt arbete sker med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Kulturstipendiet 2016

Stipendiat
Siv Wiklund tilldelas kulturstipendiet 2016

Motivering
Siv Wiklund har arbetat på Vännäs musikskola sedan 1971 och under många år även varit musikledare. Under sina år som musiklärare har hon inspirerat och undervisat flera generationer pianospelande elever, några av dem har blivit professionella musiker. Siv har också tillsammans med sina kollegor på musikskolan arbetat med de årligt återkommande jul- och vårkonserterna som alltid är lika uppskattade av publiken.

Föreningsstipendiet 2016

Stipendiat
För sitt engagemang inom föreningslivet i Vännäs Kommun tilldelas Sven-Erik Johansson Vännäs föreningsstipendium 2016.

Motivering
Sven-Erik Johansson är en stöttepelare i Vännäs kommuns föreningsliv och framförallt i Vännäsbygdens hembygdsförening. Sven-Erik ställer alltid upp och utför sina uppdrag på att ansvarsfullt sätt, han är lätt att samarbeta med och är den som ser till att alltid uppmuntra alla som hjälper till i föreningen.

Som kassör, sekreterare och vaktmästare för föreningen ser han till att alltid ligga steget före alla andra i planeringen, förberedelser och underhåll av hembygdsgården. En pådrivare och planerare av det årliga arrangemanget hembygdsdagarna i Västra Vännfors visar att hans hembygdsintresse är föredömligt.

Stort grattis!