Artikeln publicerades 19 december 2016

Pressmeddelande: Polisen och kommunens löfte för ett tryggare Vännäs

Den 20 december 2016 signerade lokalpolisområdeschef Ronny Adolfsson och kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling ett medborgarlöfte för Vännäs kommun. Medborgarlöften är konkreta åtgärder, formulerade som löften till medborgarna, från polisen i samverkan med kommunen.

- Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen ska genomföra tillsammans för att göra Vännäs till en ännu tryggare plats, säger Johan Söderling (s), kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun. Det är ett viktigt och spännande arbete vi har framför oss.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan, och ska utgå ifrån den lokala problembilden. Det övergripande syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

- Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Vännäs upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra, säger Ronny Adolfsson, lokalpolisområdeschef. Därmed har vi fått en klar bild av vad polisen och kommunen bör samarbeta kring under 2017.

Detta ska polisen och Vännäs kommun göra:

  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen genomföra minst två särskilda insatser mot narkotika utöver det dagliga arbetet mot narkotikamissbruk. Insatserna riktas i första hand mot unga personer.
  • Polisen lovar att genomföra minst tre särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot rattfylleri samt buskörning i tätorten och vid kommunens skolor.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare engagerar sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vännäs kommun.
  • Kommunen lovar att sätta upp kompletterande belysning på minst tre utpekade platser i Vännäs centrum som upplevs vara mörka och otrygga. Åtgärden ska bidra till att öka medborgarnas trivsel och trygghet.

Kontaktperson
Johanna Bazarschi
Beredskapssamordnare
Vännäs kommun
0935-141 13