Artikeln publicerades 31 januari 2017

Skolinspektionen anser att Vännäs kommuns skolor och förskolor håller mycket god kvalitet

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige i syfte att se att lagar, regler och läroplaner följs. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö och goda kunskapsresultat. Skolinspektionen har under hösten 2016 besökt våra verksamheter. Nu har resultatet av deras granskning kommit och det är mycket trevlig läsning!

Skolinspektionen anser att vi har förskolor och skolor av mycket god kvalitet. Våra förskolor och skolor uppfyller författningarnas krav, vi ger goda förutsättningar och vi utvecklar utbildningen.

Det enda vi behöver förändra, enligt skolinspektionen, är en formsak och har inget med själva verksamheten att göra, innebärande hur vi på huvudmannanivå skriver kring grundsärskolan.

Sammantaget är detta ett väldigt bra resultat och något att vara verkligt stolta över.

Tomas Åström, Barn- och utbildningschef