Artikeln publicerades 22 maj 2017

Pressmeddelande: Vännäs företagsklimat blir allt bättre

Idag kom resultatet på Svenskt Näringslivs enkätundersökning och Vännäs kommun och företagarnas egna omdömen om kommunen blir allt högre.

Företagsklimatet i en kommun är viktigt och Svenskt Näringsliv gör varje år en enkät som går ut till företagare i alla Sveriges kommuner. Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i en kommun väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking, som presenteras i september. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Vännäs kommun ges i år det totala omdömet 3,71 vilket är en tydlig förbättring från 2016 då omdömet var 3,51. Sedan 2013 har kommunen ökat med 0,71. Årets resultat för Vännäs är det bästa på minst 15 år. Bäst i länet är Nordmaling med 4,14. Snittet i Sverige är 3,36.

- Det känns jättebra, säger kommunalrådet Johan Söderling, S. Vi har arbetat tillsammans med näringslivet under några år nu för att hitta de viktigaste frågorna som vi ska utveckla för att skapa ett gott företagsklimat. Som kommun har vi blivit bättre på att lyssna in och ha dialog inför beslut.

Den 26 september släpps årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Vännäs kommun var i fjol årets klättrare i Sverige och nådde då plats 109. Kommunens målsättning är att nå plats 50 senast 2020.

- Vi har verkligen goda möjligheter att nå målet, fortsätter Johan Söderling. Vi jobbar internt med att utveckla våra arbetsformer för att bättre kunna möta företagens behov och förutsättningar, samtidigt som vi också samarbetar med näringslivet i olika frågor och satsningar. Vi vill samma sak – kommunen ska vara en attraktiv plats att verka i för både företag och medborgare.