Artikeln publicerades 31 december 2017

Årets stipendiater mottog diplom på Kommunfullmäktiges sammanträde 4 december

Under kommunfullmäktiges sammanträde 4 december delades årets stipendier ut. Här presenteras stipendiaterna.

Stipendiater 2017

Miljöstipendiet 2017 tilldelas Daglig verksamhet, LSS omsorgen i Vännäs

Daglig verksamhet, LSS-omsorgen i Vännäs tilldelas Vännäs kommuns miljöstipendium 2017 för sitt hållbarhetsarbete. Vännäs kommun vill särskilt framhålla arbetet med privata företag och kommunens verksamheter där Daglig verksamhet har tagit tillvara dagstidningar som blir till strö för kommunens hästägare, samt det spännande arbetet som har påbörjats med att återanvända värmeljus som ska bli till proteser för människor i Thailand.

Daglig verksamhet har även gett medborgarna i Vännäs kommun möjlighet att delta i arbetet genom att placera ut insamlingskärl för värmeljus på butiker i Vännäs och Vännäsby.

Föreningsstipendiet 2017 tilldelas Christer Eriksson

Motivering: Christer är en aktiv och engagerad person i Vännäs kommuns föreningsliv som ordförande i både Friluftsfrämjandet och Lions samt aktiv i ryttarföreningen.

Genom sitt engagemang som ordförande i Friluftsfrämjandet har Christer arbetat med att driva utvecklingen av Middagsbacken och gjort anläggningen till ett attraktivt och välbesökt utflyktsmål i kommunen.

Kulturstipendiet 2017 tilldelas Britt-Marie Hörnqvist

Motivering: Britt-Marie Hörnqvist har under många år visat en stor musikalisk professionalism och har en förmåga att sprida kunskap, intresse och glädje. Bland annat har hon med framgång lett Johanneskören sedan 2005 och gospelkören Happy Singers sedan 2007.

Britt-Maries engagemang inom körmusiken i Vännäs har bidragit till att många kända artister har kommit till Vännäs och Johanneskyrkan under de senaste åren. Tillsammans med körerna har de framfört bejublade konserter. De som hållit konserter är bland annat Anna-Lotta Larsson, Göran Fristorp, Py Bäckman, Bröderna Rongedal, Åsa Jinder och Robert Wells.

Med sitt arbete bidrar Britt-Marie Hörnqvist till en positiv utveckling för Vännäs kommuns kulturutbud, som i sin tur ökar kommunens attraktivitet.

Foton: Helene Jonsson